De leden van de FGH delen vanaf de oprichting in 2006 een gezamenlijke visie op de Utrechtse Heuvelrug.

Het gebied van de gemeente Utrechtse Heuvelrug vormt een gebied met uitzonderlijke archeologische, landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden, die tegen alle bedreigingen in behouden en zelfs versterkt moeten worden.

Het gebied kan in de visie van de FGH niet van alles voor iedereen zijn.

Utrechtse Heuvelrug is als groene gemeente een 'ontspaningsgebied' dat tegenwicht biedt aan de toenemende verstedelijkingsdrang en de bedrijvigheids- en verkeershectiek. Het gebied vormt met zijn landschappelijke verschijningsvormen en schone lucht al heel lang een harmonieus en heilzaam rustpunt (revalidatie, wellness) aan mensen uit het hele land. Samen met het dorpskarakter van de kernen Driebergen, Doorn, Maarn. Maarsbergen, Leersum, Overberg en Amerongen biedt het een aantrekkelijk woon-, werk-, recreatie- en revalidatieklimaat. Daarmee overstijgt het belang van het gebied het gemeentelijk belang. De gemeente dient deze ruime verantwoordelijkheid dan ook te nemen en in bovengemeentelijke overlegverbanden uit te dragen.

De FGH ziet als haar missie het realiseren van een duurzame ontwikkeling op de Utrechtse Heuvelrug door:

  • Een integrale afweging van economische, sociale en ecologische belangen, niet alleen gericht op het 'hier en nu', maar vooral lange termijn effecten en gevolgen voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de wijde omgeving in ogenschouw nemend.

  • Het bevorderen van een hoogwaardige leefomgeving met kwalitatief hoogwaardige voorzieningen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

  • Het borgen en versterken van landschappelijke, archeologische, cultuurhistorische en ecologische waarden.

  • Het realiseren van aantrekkelijke, groene en authentieke dorpen, op een fundament van sociale cohesie en de menselijke maat, alsmede op kwaliteit van ruimtegebruik en bouw en de hiermee samenhangende economische vitaliteit.

  • Het pro-actief meedenken over probleemoplossingen in samenspel met het openbaar bestuur en belangenorganisaties.