Door de FGH wordt projectmatig gewerkt aan het ontwikkelen van meningen en voorstellen die de visie en doelstellingen van de federatie ondersteunen. Deze worden op bestuurlijk en politiek niveau kenbaar gemaakt door het indienen van zienswijzen en inspraakreacties. Zo levert de FGH haar inbreng in discussies over zoals bijvoorbeeld de Omgevingsvisie en de vraag waar in het landschap plaats is voor het opwekken van duurzame energie. Hieronder een opsomming en link naar recente zienswijzen en inspraakreacties

Presentatie Fijnstof GGD Utrecht.ppt
Presentatie over fijnstof.pptx
Reactie na oordeelvorming Bomenverordening (2022).pdf
Zienswijze FGH op Ontwerp Omgevingsvisie_Omgevingsverordening.pdf
Zienswijze FGH op concept Omgevingsvisie GUH (2022).pdf
Reactie FGH op concept zienswijze gemeenteraad GUH op IRP (2021).pdf
Brief FGH over verkoop vastgoed.pdf
Reactie van FGH op motie Bomen_bomen_bomen (2021).pdf
Tweede brief FGH op verkoop vastgoed.pdf
Reactie FGH op inbreidingslocaties.pdf
Inspraakreactie conceptnota woonkwaliteit aanvullende woningbouw stedelijk gebied (2022).pdf
Inspraakreactie op concept Toekomstvisie GUH (2021).pdf
Inspraakreactie op Bomenverordening (2022).pdf
Handhavingsverzoek Europarcs Maarn (2021).pdf
Inspreektekst FGH bestemmingsplan recreatieterreinen.pdf
Vervolg inspraakreactie Bomenverordening (2022).pdf
Inspraakreactie FGH op Peilnota Toekomstvisie.pdf
FGH brief zonnepanelen bedrijfsdaken en A12_spoor corridor (2021).pdf