Door het bestuur en de werkgroepen wordt in teamverband projectmatig gewerkt aan het ontwikkelen van zienswijzen, standpunten en voorstellen die de visie en doelstellingen van de FGH-organisatie ondersteunen. Deze worden kenbaar gemaakt door publicaties, presentaties, mailings en interviews. Daar waar nodig worden zij bij het gemeentebestuur naar voren gebracht in de vorm van bestuurlijk overleg, inspraak en procedures.

Hier vindt u informatie over de volgende thematische aandachtsgebieden:

Structuurvisie voor het grondgebied van de gemeente Utrechtse Heuvelrug