Door de FGH wordt projectmatig gewerkt aan het ontwikkelen van meningen en voorstellen die de visie en doelstellingen van de federatie ondersteunen. Deze worden op bestuurlijk en politiek niveau kenbaar gemaakt door het indienen van zienswijzen en inspraakreacties. Zo levert de FGH haar inbreng in discussies over zoals bijvoorbeeld de Omgevingsvisie en de vraag waar in het landschap plaats is voor het opwekken van duurzame energie.

Hieronder een opsomming en link naar recente zienswijzen en inspraakreacties: