Het bestuur van de FGH:

Loek Bosman, voorzitter

Berend Musegaas, secretaris

Lucas Servaas, penningmeester

Maarten Poolman, algemeen bestuurslid


FGH Jaarverslag 2008.pdf
FGH Jaarverslag 2009.pdf
FGH Jaarverslag 2010.pdf
FGH Jaarverslag 2011.pdf
FGH Jaarverslag 2012.pdf
FGH Jaarverslag 2013.pdf
FGH Jaarverslag 2014.pdf
FGH Jaarverslag 2015.pdf
FGH Jaarverslag 2016.pdf
FGH jaarverslag 2017.pdf
FGH Jaarverslag 2018.pdf
FGH Jaarverslag 2019.pdf
FGH Jaarverslag 2020.pdf