Werkzaamheden aan de Engweg te Driebergen, 2012

De Federatie treedt op namens de verenigingen voor onderwerpen die de dorpskernen overschrijden. Zij is gesprekspartner voor gemeente- en provinciebestuur, politieke partijen, bestuurlijke overlegorganen en belangenorganisaties.

Via de verenigingen vertegenwoordigt de FGH ongeveer 2100 leden (huishoudens) in Maarn, Maarsbergen, Leersum, Amerongen, Overberg, Doorn en Driebergen-Rijsenburg.

Voor lokale zaken in de afzonderlijke dorpskernen nemen de aangesloten verenigingen het initiatief. Zij vertegenwoordigen de lokale belangen van de dorpskernen en het omliggende buitengebied. Zij onderhouden het contact met de inwoners. Binnen de verenigingen is veel kennis over de ruimtelijke inrichting, flora & fauna en historie van de Utrechtse Heuvelrug beschikbaar.

De Federatie heeft een formele verenigingsstructuur. Alleen rechtspersonen kunnen lid worden van de Federatie. Bestuursleden van de aangesloten verenigingen nemen deel aan de ledenvergadering van de Federatie. Uit hun midden worden de leden van het Federatiebestuur gekozen.

Als u zich als burger betrokken voelt bij de leefomgeving van de Utrechtse Heuvelrug, dan bent u van harte welkom als lid van de bij de FGH aangesloten vereniging in uw woonplaats.