Werkzaamheden aan de Engweg te Driebergen, 2012

De FGH manifesteert zich als maatschappelijke organisatie nadrukkelijk naar de politiek, het gemeente- en provinciebestuur en bestuurlijke overlegorganen.

Voor lokale zaken nemen de aangesloten verenigingen het initiatief. Zij vertegenwoordigen de lokale belangen van de dorpskernen en onderhouden het contact met de inwoners van de Utrechtse Heuvelrug. Binnen de verenigingen is veel kennis over de ruimtelijke inrichting, flora & fauna en historie van de Utrechtse Heuvelrug beschikbaar.

De Federatie treedt op namens de verenigingen voor onderwerpen die de dorpskernen overschrijden. Zij is gesprekspartner voor overheden, belangenorganisaties, politieke partijen en civil-society organisaties.

De Federatie heeft een formele verenigingsstructuur. Alleen rechtspersonen kunnen lid worden van de Federatie. Bestuursleden van de aangesloten verenigingen nemen deel aan de ledenvergadering van de Federatie. Uit hun midden worden de leden van het Federatiebestuur gekozen.

Als u zich als burger nauw betrokken voelt bij de leefomgeving van de Utrechtse Heuvelrug, dan bent u van harte welkom als lid van de bij de FGH aangesloten vereniging in uw woonplaats.