In de Federatie Groene Heuvelrug (FGH) werken alle verenigingen samen die zich bezighouden met het groen, de leefomgeving, de ruimtelijke ordening en de duurzame ontwikkeling van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

In de federatie zijn de verenigingen Maarn Maarsbergen Natuurlijk, Leefbaarheid Doorn, Dorp en Natuur Amerongen-Leersum en Tussen Heuvelrug en Wetering Driebergen vertegenwoordigd.

Via de verenigingen vertegenwoordigt de FGH rond 2500 inwoners in Maarn, Maarsbergen, Leersum, Amerongen, Overberg, Doorn en Driebergen-Rijsenburg.