De Federatie Groene Heuvelrug (FGH) is een samenwerkingsverband van vijf verenigingen ui de dorpen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

De FGH zet zich in voor het behouden en verbeteren van de natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden, kwaliteit van het milieu, gezondheid van mensen, het dorpskarakter van de gemeentelijke kernen alsmede een goede ruimtelijke ordening.

In de Federatie zijn de volgende verenigingen vertegenwoordigd:

Binnen de bij de FGH aangesloten verenigingen is veel kennis aanwezig over de ruimtelijke inrichting, flora & fauna en historie van de dorpen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.