De Federatie Groene Heuvelrug (FGH) is opgericht bij notariële akte van 24 januari 2006. In de FGH werken de verenigingen Maarn Maarsbergen Natuurlijk, Leefbaarheid Doorn, Dorp en Natuur Amerongen-Leersum en Tussen Heuvelrug en Wetering Driebergen nauw samen.

De FGH onderhoudt nauwe contacten met andere lokale verenigingen en ad hoc samenwerkingsverbanden van inwoners.

Binnen de bij de FGH aangesloten verenigingen is veel kennis over de ruimtelijke inrichting, flora & fauna en historie van de dorpen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug aanwezig.